все шаблоны для dle на сайте newtemplates.ru скачать
0

„ავადმყოფობა არასდროს არ არის სირცხვილი! მე ეს სტიგმა დავამსხვრიე, სააშკარაოდ გამოვიტანე ჩემი დაავადება“ - ინგა მამუჩიშვილი მოსახლეობას აფრთხილებს

ნახვები: 695
loading..."ნიუ ჰოს­პი­ტალ­სის" პე­დი­ატ­რი­უ­ლი ამ­ბუ­ლა­ტო­რი­ის სამ­სა­ხუ­რის ხელ­მძღვა­ნე­ლი, ინგა მა­მუ­ჩიშ­ვი­ლი სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში პოსტს აქ­ვეყ­ნებს. პე­დი­ატ­რი მო­უ­წო­დებს სა­ზო­გა­დო­ე­ბას, არ და­მა­ლონ რეს­პი­რა­ცი­უ­ლი სიმპტო­მე­ბი, გა­უფრ­თხილ­დნენ გარ­შე­მომ­ყო­ფებს და მაქ­სი­მა­ლუ­რი სიფრ­თხი­ლე გა­მო­ი­ჩი­ნონ.

"კი­დევ ერთი გაფრ­თხი­ლე­ბა და თხოვ­ნა - ნუ მა­ლავთ რეს­პი­რა­ცი­უ­ლი სიმპტო­მე­ბის არ­სე­ბო­ბას, ნუ მა­ლავთ ტემ­პე­რა­ტუ­რას, ნუ და­დი­ხართ ავად­მყო­ფე­ბი/ჯან­მრთე­ლე­ბად შე­ნიღ­ბუ­ლე­ბი, გა­უფრ­თხილ­დით გარ­შე­მომ­ყო­ფებს და სა­კუ­თარ ჯან­მრთე­ლო­ბას პირ­ველ რიგ­ში! თი­თო­ე­უ­ლი სიმპტო­მი ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია!!! ეს მხო­ლოდ კო­ვიდს არ ეხე­ბა, ნე­ბის­მი­ე­რი ვირუ­სუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ის დროს აუ­ცი­ლე­ბე­ლია რეს­პი­რა­ცი­უ­ლი სიმპტო­მე­ბის მქო­ნე პა­ცი­ენ­ტის იზო­ლა­ცია!!!!

შემ­თხვე­ვე­ბი მა­ტუ­ლობს და მოხ­და აღ­რე­ვაც კო­ვიდ 

ინ­ფექ­ცი­ის და სხვა ვირუ­სუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბის!!! ნე­ბის­მი­ე­რი რეს­პი­რა­ცი­უ­ლი სიმპტო­მე­ბის, ტემ­პე­რა­ტუ­რის, დი­ა­რე­ის, ოს­სალ­გია-ართრალ­გი­ე­ბის (ძვლე­ბის და სახ­სრე­ბის ტკი­ვი­ლი), თა­ვის ტკი­ვი­ლის, გე­მოს და სუ­ნის შეგ­რძნე­ბის დათ­რგნ­ვის,ზო­გა­დი სი­სუს­ტის დროს დარ­ჩით სახ­ლში და სას­წრა­ფოდ მო­ახ­დი­ნეთ სა­ტე­ლე­ფო­ნო კო­მუ­ნი­კა­ცია თქვენს ექიმ­თან!!!

P.შ ისე ერთი რამ მა­ინ­ტე­რე­სებს, რა­ტომ ვმა­ლავთ ჩვენს დი­აგ­ნო­ზებს (ინ­ფექ­ცი­ურს არ ეხე­ბა ამ შემ­თხვე­ვა­ში) ესეც ქარ­თუ­ლი სინ­დრო­მია? (მტრებს გა­ვა­ხა­რებ, ხალ­ხი გა­ი­გებს და სირ­ცხვი­ლია... ) ავად­მყო­ფო­ბა არას­დროს არ არის სირ­ცხვი­ლი!!! მე ეს სტიგ­მა და­ვამ­სხვრიე, სა­აშ­კა­რა­ოდ გა­მო­ვი­ტა­ნე ჩემი და­ა­ვა­დე­ბა და ამის შემ­დეგ გა­უმ­ჯო­ბეს­და ჩემი ჯან­მრთე­ლო­ბა, იმი­ტომ, რომ უამ­რა­ვი ადა­მი­ა­ნი და­მიდ­გა გვერ­დით! პრობ­ლე­მის და­მალ­ვით ვე­რას­დროს ვერ მო­აგ­ვა­რებთ მას!!! ვი­ყოთ ფრთხი­ლე­ბი და ყუ­რა­დღე­ბი­ა­ნე­ბი!!!"


მასალის გამოყენების პირობები
loading...
Обнаружили ошибку или мёртвую ссылку?

Выделите проблемный фрагмент мышкой и нажмите CTRL+ENTER.
В появившемся окне опишите проблему и отправьте Администрации ресурса.

კომენტარები:0

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

Введите код:*
reload, if the code cannot be seen

loading...

საიტის შესახებ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Популярные категории

საიტის ნავიგაცია

Облако тэгов

ovarad